Wspieramy działalność zawodową naszych Klientów:

negocjacje, umowy, opinie prawne, reprezentacja przed sądem – zapewniając tym samym Klientom biznesowym, będącym udziałowcami, członkami władz spółek prawa handlowego oraz indywidualnymi przedsiębiorcami kompleksowy zakres usług prawnych. 

Sprawy odszkodowawcze

Uzyskujemy odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz błędów medycznych. Świadczymy w tym zakresie pomoc prawną na terenie całego w kraju.

Pomoc prawna w postępowaniu karnym

Nasi prawnicy świadczą kompleksową pomoc prawną w zakresie obrony w postępowaniu karnym oraz karno - gospodarczym - na wszystkich jego etapach, oferując profesjonalną pomoc zarówno jako obrońcy, pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych czy osób pokrzywdzonych czynem zabronionym.

Prawo Karne

Prawo Karne

Prawo Korporacyjne

Prawo Korporacyjne

Odszkodowania

Odszkodowania


Nasi adwokaci

Frame LeftEwelina Rosół – adwokat

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego – gospodarczego, zapewniając Klientom Kancelarii profesjonalną obronę na wszystkich etapach postępowania, w tym w postępowaniu przygotowawczym, uwzględniając postępowanie w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz obronę przed sądami wszystkich instancji.

Więcej

Frame LeftJulia Wanatowicz – adwokat

Specjalizuje się w sprawach cywilnych – w zakresie problematyki roszczeń odszkodowawczych, związanych ze szkodami osobowymi, majątkowymi, wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, wypadkami w rolnictwie oraz błędami medycznymi. Świadczy pomoc na rzecz Klientów Kancelarii na terenie całego kraju.

Więcej